Våre samarbeidspartnere
Velkommen til
Norges Realfagsgymnas Bærum

Videregående flytter til Kunnskapssenteret august 2021

NRG er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi


Skolen tar i mot søknader til både Vg1, Vg2 og Vg3 innenfor Studiespesialisering med programområde realfag.
Vi har fortsatt ledige plasser på alle trinn.


Høsten 2018 startet NRG videregående skole i Sandvika. NRG er den første i sitt slag i Norge. Skolen er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre profilskoler og offentlige skoler.

NRGs profil
Høsten 2018 startet NRG videregående skole i Sandvika. NRG er den første i sitt slag i Norge. Skolen er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre profilskoler og offentlige skoler.
NRG utvikler "morgendagens helter" i matematikk, realfag og teknologi
Studiespesialisering med egne læreplaner i matematikk og naturfag
Heldagsskole med ekstra realfagsundervisning hver uke
Forsering i matematikk om ønsket på alle trinn
Obligatorisk studietid med lærere tilstede
Programmering, dybdelæring og mestring i matematikkfaget
Teknologiprosjekter i samarbeid med næringsliv og forskning
Tett oppfølging av elevene
Ekskursjoner og firmabesøk relatert til realfag og teknologi
Mange gøyale sosiale og faglige "happenings"
NRG Bærums historie

NRG Bærum AS startet opp i Sandvika i Bærum høsten 2018, med elever på Vg1. Skolen er planlagt å vokse hvert år, til den når 225 elever fordelt på Vg1, Vg2 og Vg3. NRG er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.
NRG Bærum AS startet opp i Sandvika i Bærum høsten 2018, med elever på Vg1. Skolen er planlagt å vokse hvert år, til den når 225 elever fordelt på Vg1, Vg2 og Vg3. NRG er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.
NRG Bærums historie

Siste nytt

Siste nytt