Våre samarbeidspartnere
Velkommen til
Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole,
NRG-U Sandvika

NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi.
Søknadsfrist for 2022/2023 er 01.03.22
Søknadsfrist for 2023/2024 er 01.03.23
NRG-U er den første i sitt slag i Norge. Skolen er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre friskoler og offentlige skoler.

NRG-U
NRG-U er den første i sitt slag i Norge som er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre friskoler og offentlige skoler.
NRG-U
NRG-U utvikler morgendagens helter i matematikk, realfag og teknologi etter modellen til NTG
Heldagsskole med fordypning og utvidet timetall i matematikk og naturfag
Studietid med lærere tilstede
Muligheter for forsering i matematikk
Programmering, dybdelæring og mestring i matematikkfaget
Mentorprogram og teknologiprosjekter
Tett oppfølging av elevene
Ekskursjoner og firmabesøk relatert til realfag og teknologi
Sosiale og faglige "happenings"
NRG-U Bærums historie

NRG-U startet i Bærum høsten 2017 i midlertidige lokaler i Hamangskogen 60, og flyttet høsten 2018 til nye lokaler i Skytterdalen 6. NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG-U et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.
NRG-U Bærums historie

NRG-U startet i Bærum høsten 2017 i midlertidige lokaler i Hamangskogen 60. NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG-U et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.

Siste nytt