NRG Systemet
Norges Realfagsgymnas er ideelle, ikke-kommersielle, privateide profilskoler som tilbyr den beste realfagsutdanningen i landet. NRG-systemet består av både Ungdomsskoler (NRG-U) og Videregående skoler (NRG). Under kan du lese om vår historie, visjon, organisasjon og læringsplattform.
Norges Realfagsgymnas er ideelle, ikke-kommersielle, private profilskoler som tilbyr den beste realfagsutdanningen i landet. NRG-systemet består av både Ungdomsskoler (NRG-U) og Videregående skoler (NRG). Under kan du lese om vår historie, visjon, organisasjon og læringsplattform.

Vår visjon og våre verdier

NRG-skolene skal være Norges beste skoler på matematikk-, realfags-, og teknologiopplæring.

Entusiasme
Læringsglede
Nysgjerrighet
Våre fokusområder
Vi skaper en god struktur og kvalitet på undervisningen. Sammen vil dette undervisningsopplegget danne et støtteapparat for elevene ved NRG slik at de får en best mulig oppfølging på sin vei mot videre studier.
Dyktige og motiverte lærere
Våre lærere har bred kompetanse innen sine fagområder, og deres kvalitet er sikret gjennom en allsidig ansettelsesprosess, hvor evne til å drive god læringsledelse og tilrettelegging for den enkelte elev står i fokus.

Vi har sterk tro på fleksibilitet i bruk av undervisningsformer som ikke kun følger den standardiserte klasseromsundervisningen der lærerens stemme tar alt fokus. NRG-skolene mener at det er viktig at lærer og elev fungerer som et team. Sammen lager de klare målsettinger som danner grunnlaget for videre studier. Samarbeidet skal også være til støtte og hjelp når skolehverdagen kan virke umotiverende og vanskelig. Vi tror at motivasjon vokser ved at lærerne bryr seg, engasjerer seg, involverer seg og stiller krav til elevene. Det er ved å tørre å prøve at mulighetene kommer.

NRG-U

NRG Bærum AS
Tett oppfølging
Forskning og erfaring tilsier at læring er sterkest når det gis kontinuerlig tilbakemelding og det samtidig er en tett relasjon mellom lærer og elev. Dette skjer best når klassene ikke er for store. På den måten skapes et læringsmiljø der elevene står i fokus til enhver tid, og det er lettere å finne en plass til alle. NRG-skolene vil ha «små» klasser og ofte vil elevene bli delt opp i enda mindre grupper i arbeid med faglig fordypning.
God struktur på skolehverdagen
På NRG vil du som elev møte faste planer for alle fag,oppgaver og prosjekter, slik at alle har en opplæring å forholde seg til som de kan stole på. Ved å ha klare årsplaner og å publisere undervisningsopplegg med tidsrammer og datoer for alle aktiviteter, vil alle parter vite når og hva som skal gjøres. Man vil unngå misforståelser, styrke elevenes motivasjon, og gi dem rom for å planlegge tiden sin godt.
Realfagene i praksis
Realfagene eksisterer i det virkelige liv, både i arbeidslivet, i hverdagen og i forskningsverdenen. Elevene på NRG-skolene skal oppleve hvordan realfagene fungerer i praksis gjennom spennende prosjekter og oppgaver fra virkeligheten. Vi tror at elever lærer bedre når de kan oppleve realfagene, gjøre realfagene og i tillegg lese om realfagene.
Heldagsskole
På alle NRG-skolene har vi en utvidet skoledag. Det vil si 10 skoletimer (a 45 minutter) ekstra undervisning i uken i tillegg til de vanlige, offentlige skoletimene. Elevene har derfor en helt vanlig skoledag som andre, men i tillegg har de et utvidet skoletilbud som gir mange spennende muligheter, blant annet:

Heldagsskole
, hvor lærerne får god tid til individuell oppfølging av elevene. Alt skolearbeid skjer på skolen under veiledning fra lærere.
Mulighet for forsering
Fordypning i realfagene gjennom egne profilplaner
(Les mer om realfagsfordypningen under NRG-Ungdomsskole og Videregående.)
Programmering og teknologi integrert i fagene på måter som gir dybdelæring.
Mentorprogram i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner
Kursing i studieteknikk og hukommelsestrening Elevene får systematisk opplæring i studieteknikk hvor de følger en progresjon gjennom løpet på NRG-U og NRG. Dette vil styrke elevenes egne læringsstrategier og forberede dem godt for videre studier.
Rådgivningstimer og evalueringsmøter sammen med kontaktlærer, mentorer og rådgiver
Bedriftsbesøk og andre ekskursjoner
Tverrfaglige prosjekter, konkurranser mm
Pedagogikk
I utgangspunktet har NRG-skolene samme pedagogiske grunnsyn som en finner i eksisterende offentlige skoler. Det faktum at NRG-skolene er nyskapende profilskoler hvor hele elevmassen har en felles genuin interesse for matematikk, realfag og teknologi medfører at pedagogikken må tilpasses og suppleres med innslag av kreativitet og spesielle metodiske løsninger for at elevene skal få fullt utbytte av sine studier.

Våre metodiske løsninger vil være kunnskapsbaserte, og tuftet på forskning. NRG-skolene har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev, og skal motivere elevene gjennom engasjement og kvalitet i alle ledd. For at elevene skal oppnå kompetansemålene har NRG-skolene innført noen kreative pedagogiske og metodiske løsninger.

Her er tre eksempler:
  1. Et element i NRG-skolenes konsept er utstrakt samarbeid med næringslivet, spesielt teknologinæringen, som stiller opp med elevprosjekter og «cases» fra virkeligheten, og som gir elevene solid kunnskap om næringslivets teknologiske utfordringer og økonomiske problemstillinger, samt et blikk inn i potensielle fremtidige arbeidsoppgaver i næringslivet.

  2. Et annet element som NRG-skolene vil ta i bruk er «temabasert undervisning» og «fagdager». Temaene velges i samarbeid mellom NRG-skolenes lærere og næringslivets ekspertise på både teoretisk og praktisk plan. Elevene fordyper seg i ulike teknologirelaterte temaer og opplæringen blir forankret i kompetansemålene i både Kunnskapsløftet og NRG-skolenes egne profilplaner.

  3. Et tredje element som NRG-skolene vil ta i bruk er «flipped classroom» også kalt «omvendt undervisning». Omvendt undervisning blir viktig på flere måter. En åpenbar mulighet er forberedelse og repetisjon, men vi vil også lage våre egne leksjoner til internt bruk der elevene selv forklarer og filmer. Dette vil igjen danne utgangspunkt for egenvurdering, refleksjon og hverandrevurdering som er sterkt forankret i forskning som viser at elevene får utvidet læringsutbytte.
Vårt unike skoletilbud vil gi elevene inspirasjon og motivasjon til å fordype seg i realfagene. Opplæringen gir også et godt grunnlag for å være forberedt til eksamen og ikke minst for videre studier og veien videre etter videregående skole. NRG-U og NRG vil med sin spesialkompetanse innen matematikk, realfag og teknologi utgjøre et tydelig alternativ og supplement til offentlige og andre private ungdoms- og videregående skoler.


Organisasjonen

Når det etableres flere NRG-skoler vil rektorene og lærerne få mere tid til å være "tett på" elevene fordi NRG-konseptet vil få en felles sentraladministrasjon hos eierselskapet NRG AS. Oppgaver som blir ivaretatt og som vil avlaste NRG-skolene er felles skolepolitikk, felles skolefaglig råd, juridiske saker, datasystemer for felles arkiv, felles håndbok for reglementer, skolenes regnskaper, budsjettering, strategi og planer, administrative rutiner etc.

NRG har samme eier og grunnlegger som NTG. Erfaringer derfra viser at denne måten å organisere og sentralisere administrative oppgaver, frigjør rektorene og lærerne fra mye tidkrevende og "unyttig" administrativt arbeid. Denne frigjorte tiden kan da brukes på det som de er utdannet for, nemlig det å være tilstede, og å være læringsledere slik at elevene får best mulig opplæring.

Når det etableres flere NRG-skoler vil rektorene og lærerne få mere tid til å være "tett på" elevene fordi NRG-konseptet vil få en felles sentraladministrasjon hos eierselskapet NRG AS. Oppgaver som blir ivaretatt og som vil avlaste NRG-skolene er felles skolepolitikk, felles skolefaglig råd, juridiske saker, datasystemer for felles arkiv, felles håndbok for reglementer, skolenes regnskaper, budsjettering, strategi og planer, administrative rutiner etc.

NRG har samme eier og grunnlegger som NTG. Erfaringer derfra viser at denne måten å organisere og sentralisere administrative oppgaver, frigjør rektorene og lærerne fra mye tidkrevende og "unyttig" administrativt arbeid. Denne frigjorte tiden kan da brukes på det som de er utdannet for, nemlig det å være tilstede, og å være læringsledere slik at elevene får best mulig opplæring.
Organisasjonen
Erfaring

Gründeren av NRG har mer enn 34 års erfaring med å starte og drive skoler, både ungdomsskoler og videregående skoler. Norges første toppidrettsgymnas ble startet av Roger Elstad i 1981 og siden den gang har Norges Toppidrettsgymnas (NTG) utviklet svært mange idrettstalenter som har vunnet utallige medaljer i VM og OL. I tillegg kan NTG vise til gode faglige resultater. Elstad mottok i 2015 Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats for norsk idrett gjennom NTG.

Nå skal erfaringene brukes igjen for Norges Realfagsgymnas, men denne gangen med et mer akademisk fokus, hvor idrett er erstattet av realfag.

Gründeren av NRG har mer enn 34 års erfaring med å starte og drive skoler, både ungdomsskoler og videregående skoler. Norges første toppidrettsgymnas ble startet av Roger Elstad i 1981 og siden den gang har Norges Toppidrettsgymnas (NTG) utviklet svært mange idrettstalenter som har vunnet utallige medaljer i VM og OL. I tillegg kan NTG vise til gode faglige resultater. Elstad mottok i 2015 Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats for norsk idrett gjennom NTG.

Nå skal erfaringene brukes igjen for Norges Realfagsgymnas, men denne gangen med et mer akademisk fokus, hvor idrett er erstattet av realfag.
Erfaring
Historie

Den første NRG-skolen var NRG-U Bærum, som startet opp med sin første klasse i august 2017. De kan allerede vise til strålende resultater, les mer om skolen her

NRG (videregående) Bærum hadde sin oppstart i august 2018. Les mer om NRG Bærum her

Den første NRG-skolen var NRG-U Bærum, som startet opp med sin første klasse i august 2017. De kan allerede vise til strålende resultater, les mer om skolen her (link til NRG-U Bærum).

NRG (videregående) Bærum hadde sin oppstart i august 2018. Les mer om NRG Bærum her (link til NRG Bærum)
Historie
NRG AS styret
Tiril Elstad
Medgrunnlegger og Styremedlem
Roger Elstad
Grunnlegger og Styreleder
Siste nytt

Siste nytt