SPONSOR

Norges Realfagsgymnas (NRG)* er en videregående skole som ønsker å tilby den beste realfagsutdanningen i landet. Gjennom dyktige og motiverte lærere, spennende prosjekter og muligheter, samt god struktur og høy kvalitet på undervisningen, vil NRG utdanne Norges fremtidige ressurser innen realfag.

Etter modell av Norges Toppidrettsgymnas (NTG) tilbyr NRG “ekstratid” utover obligatoriske timer. Ved NRG vil denne tiden benyttes til å forberede elevene på videre studier gjennom å bedre elevenes faglig kompetanse, analytiske egenskaper og problemløsningsevner. Målet er at hver enkelt elev vil få utnyttet sitt potensial og få best mulig innsikt og forståelse for fagene. I tillegg til fordypning i realfagene, har NRG kursing i studieteknikk, hukommelsestrening, obligatoriske rådgivningstimer og evalueringsmøter, bedriftsbesøk og andre ekskursjoner for å øke motivasjonen og legge til rette for at elevene får et best mulig utgangspunkt for videre studier.

Med godkjenninger i orden starter NRG-U opp i august 2017 og NRG i august 2018. I første omgang tar vi sikte på å starte i Sandvika, Bærum. Vi har som mål å etablere videregående skoler i syv fylker innen fem år. Alle skolene blir godkjent i henhold til Friskoleloven, og gjennom lovverket får de lokale NRG-skolene dekket ca. 80% av skolenes driftskostkostnader. Resten må dekkes av foreldrebetaling, sponsorer eller private investorer.

Vi er dermed åpne for samarbeid, både med tanke på oppstartskapital men også når det gjelder prosjekter, bedriftsbesøk, mentorer, med mer. Ta gjerne kontakt for videre diskusjon (roger@nrg.no/ +47 901 58 447).