Søk på NRG-U!

Vil du bli elev ved NRG-U? Ungdomsskolen startet i Sandvika, Bærum høsten 2017. Fyll ut søknadsskjema under for kommende skoleår. Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt på post@nrg.no. Søknader behandles fortløpende.

Ønsker du mer informasjon?

Om NRG-U

– Skolepenger

– Inntaksreglement

 

Søknadsskjema

Elevens navn

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Hvilket år ønsker du å starte?

Årstrinn

Elevens adresse, postnummer

Elevens e-post

Elevens Telefon
Navn på foresatte 1

E-post

Telefonnummer

Adresse (hvis annen enn elev)
Navn på foresatte 2

E-post

Telefonnummer

Adresse (hvis annen enn elev)