Starter opp i Sandvika, Bærum fra høsten 2018.

Søk på Norges Realfagsgymnas!

Vil du bli elev ved Norges Realfagsgymnas? Fyll ut søknadsskjema under og legg ved ditt siste karakterkort (høstkarakterer kan du ettersende når du får dette i januar). Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt på post@nrg.no

Se her for mer informasjon om priser. Du kan finne vårt inntaksreglement her.

Fullt navn

Fødselsår

Epost

Telefon

Folkeregistrert adresse, postnummer, inkludert fylke og kommune

Navn på nærmeste foresatte

Foresattes epost

Foresattes telefonnummer

Foresattes fakturaadresse

Siste vitnemål (last opp)

Hvilket år ønsker du å starte?

Årstrinn

Motivasjonsbrev - hvorfor vil du begynne på NRG?

Hva er din drømmejobb etter avsluttet utdanning?