Hva koster en studieplass på NRG eller NRG-U?

NRG og NRG-U er ideelle private ikke-kommersiell temaskoler med fokus på realfag, matematikk og teknologi, og tilbyr kunnskapsløftets studiespesialiserende utdanningsprogram med realfag (30 t/uke) pluss obligatorisk utvidet realfagstilbud (10 t/ uke). Skolepengene blir justert for hvert skoleår i henhold til størrelsen på statstilskuddet.

Skolepenger for skoleåret 2016/17 er kr. 25.000,-. Dette dekker kunnskapsløftets realfagsprogram inkl. et obligatorisk utvidet realfagstilbud (totalt 40t/ uke).

Betalingsplan:
Betaling 1: Kr. 5.000,- ved aksept av skoleplass (forskudd* på skolepenger)
Betaling 2: Kr. 10.000,- innen 1. august
Betaling 3: Kr. 10.000,- innen 1. februar

* Forskuddet refunderes ikke selv om søkeren senere melder avbud eller ikke møter til skolestart i august.

OBS!
Det blir ikke refundert noen innbetalte skolepenger dersom eleven avbryter skolegangen etter skolestart i august.