I går hadde Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole (NRG-U) åpning av vår første skole.

Spente elever med sine foreldre hadde tatt turen til lokalene i Sandvika, Hamangskogen 60. Der ble de møtt av hele lærerstaben, rektor Geir Vedeld, gründer Roger Elstad og medgründer Tiril Elstad. NRG-U har i samarbeid med Andenæs Eiendom fått på plass flotte lyse og åpne lokaler.

Lærerne ved Norges Realfagsgymnas UngdomsskoleFoto: Tiril Elstad. Lærerstaben til NRG-U.

Foto: Tiril Elstad. NRG-Us 8.klasse-elever.

Ordfører markerte åpningen

Bærums egen ordfører, Lisbeth Hammer Krog, hadde på seg ordførerkjedet for anledningen. Hun holdt som alltid en flott tale hvor hun roste Elstad og hans “ståpå-vilje”.

Videre poengterte hun de “modige” foreldrene som satt i salen. Deres barn er de første som begynner på NRG-U, og det er et kult og tøft valg å peke seg ut en realfagsretning så tidlig som på ungdomsskolen. Det vil lønne seg, sier Krog, og nevner de mange jobbene som vil åpne seg innenfor teknologisektoren. Videre så hun for seg hvordan åpne og lyse lokaler ville bidra til å inspirere elevene til læring i tett kontakt med lærere og ansatte på skolen.

Ordfører i Bærum åpner NRG-UFoto: Tiril Elstad. F.v. Geir Vedeld, Lisbeth Hammer Krog, Roger Elstad, Tiril Elstad.

En lang reise

Roger Elstad virket tydelig stolt og glad. “Etter snart 6 år med mange avslag i direktoratet er endelig skolen godkjent, og nå står vi her med vårt første kull”. Skolens innhold har blitt bearbeidet og forbedret godt de siste årene, så nå er vi sikre på at NRG-U vil tilby den beste realfagsutdanningen i landet.

Dybdelæring på NRG-U

Hovedutvalgsleder, Anne Lene W. Hojem nevnte i sin tale hvor viktig NRG-U blir for ”realfagskommunen” Bærum. Hun ser frem til et nært samarbeid mellom kommunens egne ungdomsskoler og NRG-U, og hvordan skolene kan lære av hverandre. Hun mener at NRG-U er langt framme allerede da den utvidete satsingen og tidsbruken satt av til realfag betyr at elevene virkelig kan gå i dybden med det de skal lære.

Rektor Geir Vedeld mottar gave fra Anne Lene Hojem

Foto: Tiril Elstad. Rektor Geir Vedeld mottar gave fra Anne Lene Hojem.

Rektors ord

Geir Vedeld, rektor og daglig leder ved NRG-U hilste varmt velkommen til elevene sine og forsikret dem om at de var på rett plass. ”NRG-U er nyskapende og vesentlig annerledes enn andre ungdomsskoler. Vi vil gi dere som elever de beste forutsetningene for videre utdanning innen realfag”.

Han poengterte praksisrettet arbeid, der det sentrale er at elevene både skal forstå og oppleve hvordan realfagene fungerer. Skolen har videre en sterk satsing på omvendt undervisning, både produsert av profesjonelle og av lærerne sammen med elevene.

Skolen skal også tegne avtaler med virksomheter og høyere utdanningsinstitusjoner, slik at elever skal få oppleve verden utenfor skolebenken. Ambisjonen er at alle elever gjennom skolegangen fra NRG-U og NRG (videregående) skal ha en eller flere mentorer fra arbeidslivet som skal hjelpe elevene å reflektere rundt fremtiden, veivalg og utdanning.

Avslutningsvis ble det understreket at sentralt for et godt læringsmiljø er en trygg og god relasjon mellom lærere og elever, og mellom elever. Han kunne fortelle alle hvor viktig det er for NRG-U at alle elever opplever en personlig og tilpasset oppfølging i et oversiktlig miljø, der alle skal føle seg velkommen og ha det godt.

Foto: Tiril Elstad.

Stor interesse for neste år

Mandag 21. august starter elevene med sin aller første skoledag på NRG-U. Allerede nå er det mange som har vist sin interesse for å starte både på NRG-U og NRG til høsten 2018, og skolen har allerede mottatt mange søknader.

Dersom du er interessert i å søke på skolen kan du fylle ut skjema her for NRG-U og her for NRG videregående.