Om NRG

Norges Realfagsgymnas (NRG) og ungdomsskolen (NRG-U) er ideelle, ikke-kommersielle, private profilskoler som vil tilby den beste realfagsutdanningen i landet. Gjennom dyktige og motiverte lærere, spennende prosjekter og muligheter, samt god struktur og høy kvalitet på undervisningen, vil NRG-skolene utdanne Norges fremtidige realister.

Høsten 2017 startet NRG-U i Sandvika. Høsten 2018 starter NRG videregående skole, også i Sandvika. NRG er den første i sitt slag i Norge som er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre privatskoler og offentlig skoler. Det som gjør oss så spesielle er:

Leksefri heldagsskole
Små klasser, tett oppfølging
Programmering, teknologi, dybdelæring
Forsering
Egne profilplaner i realfag
Mentorprogram i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner

Og mye mer!

Vi ønsker å forberede elevene på videre studier gjennom å bedre elevenes faglig kompetanse, analytiske egenskaper og problemløsningsevner. Vi ønsker å utfordre elever på det nivået de er, og setter forsering i system. Målet er at hver enkelt elev vil få utnyttet sitt potensial og få best mulig innsikt og forståelse for fagene. I tillegg til fordypning i realfagene, har NRG kursing i studieteknikk, hukommelsestrening, obligatoriske rådgivningstimer og evalueringsmøter, bedriftsbesøk og andre ekskursjoner for å øke motivasjonen og legge til rette for at elevene får et best mulig utgangspunkt for videre studier.

Organisasjonen

Når det etableres flere NRG-skoler vil rektorene og lærerne få mere tid til å være “tett på” elevene fordi NRG-konseptet vil få en felles sentraladministrasjon hos eierselskapet NRG AS. Oppgaver som blir i varetatt og som vil avlaste NRG-skolene er felles skolepolitikk, felles skolefaglig råd, juridiske saker, datasystemer for felles arkiv, felles håndbok for reglementer, skolenes regnskaper, budsjettering, strategi og planer, administrative rutiner etc.

Erfaringer fra NTG viser at denne måten å organisere og sentralisere administrative oppgaver frigjør rektorene og lærerne fra mye tidkrevende og “unyttig” administrativt arbeid. Denne frigjorte tiden kan da brukes på det som de er utdannet for, nemlig det å være tilstede, og å være læringsledere slik at elevene får best mulig opplæring.

Våre fokusområder

Teamet bak NRG har blant annet en unik erfaring fra etablering og drift av skoler og vi skiller oss ut ved å satse på realfag og fordypning utover den offentlige obligatoriske skoledagen. Vi vil også satse på god struktur og kvalitet på undervisningen. Sammen vil dette undervisningsopplegget danne et støtteapparat for elevene ved NRG slik at de får en best mulig oppfølging på sin vei mot videre studier.

Fokus på realfag

Kunnskap innen realfag er avgjørende for å møte dagens behov og fremtidens utfordringer innen blant annet natur, klima, teknologi, energi og helse. NRG vil i tillegg til de obligatoriske fagene tilby alle realfagene som finnes i kunnskapsløftet.

Matematikk vil være obligatorisk, men utover dette kan elevene velge fritt hvilke fag de vil studere, avhengig av hvilken retning de ønsker å gå videre. Vår tro på maksimering av matematikkunnskaper bygger på behovet for å mestre matematikk som verktøy da dette danner fundamentet innen økonomi, teknologi, forskning, medisin, miljø, energi, m.m.

Med fordypning i realfag, vil NRGs elever ha stor frihet til å velge universitet og retning etter videregående. De fleste ingeniør-, medisin- og teknologistudier krever avansert matematikk, fysikk og/eller kjemi. Dette gjelder både for norske og utenlandske universiteter.

Dersom man ønsker å studere i Norge, vil realfag som programfag gi ekstra tilleggspoeng. Dette teller positivt i søknadsprosessen i form av et bedre karaktersnitt fra videregående. Da det er et stort behov for ingeniører og studenter med realfagsbakgrunn, vil dette gi flere og bedre jobbmuligheter i fremtiden for deg som velger realfagsstudier.

NRG passer for deg som er glad i å regne, skrive, lese, uttrykke deg muntlig og skriftlig, og ønsker å oppdage forbindelsen mellom teori og praksis. Du bør også like utfordringer, problemløsing, og ha en underliggende nysgjerrighet, samt like å gå i dybden for å finne ut hvordan og hvorfor ting virker som de gjør.

Erfaring

Gründeren av NRG har mer enn 34 års erfaring med å starte og drive skoler, både ungdomsskoler og videregående skoler. Norges første toppidrettsgymnas ble startet av Roger Elstad i 1981 og siden den gang har Norges Toppidrettsgymnas (NTG) utviklet svært mange idrettstalenter som har vunnet utallige medaljer i VM og OL. I tillegg kan NTG vise til gode faglige resultater.

Nå skal erfaringene brukes igjen for Norges Realfagsgymnas, men denne gangen med et mer akademisk fokus, hvor idrett er byttet ut med realfag. Ledende forskning innen realfagspedagogikk danner grunnlaget for NRGs undervisningsfilosofi. Vi tilbyr energiske og motiverte lærere som har et iboende ønske om å lære bort og skape entusiasme for sitt fag.

Struktur og kvalitet

Vårt hovedfokus er å styrke inspirasjon, motivasjon og trygghet slik at elevene får best mulig innsikt og forståelse i fagene for å bli godt forberedt til videre studier.

Motivasjon er nødvendig for at elevene skal se fremover og få viljen til å yte det lille ekstra. Dette oppnås gjennom bedriftsbesøk, kurs i studieteknikk, diverse prosjekter, og viktigst av alt ved å ha dyktige lærere med klare rammer og planer.

Trygghet kommer gjennom fastsatte planer og kontinuerlige tilbakemeldinger slik at elevene og lærerne har et opplegg å forholde seg til som de kan stole på. Ved å ha klare årsplaner og publisere undervisningsopplegg med tidsrammer, lekser og dato for prøver, vil alle parter vite når og hva som skal gjøres. Man vil unngå misforståelser, styrke elevenes motivasjon, og gi dem rom for å planlegge tiden sin bedre.

NRG mener at klare kriterier er essensielt for at elever og lærere skal vite hva som forventes av dem. Bare da vil man kunne jobbe målrettet mot kompetansemålene. NRG sørger for at elevene på forhånd kan estimere hvilken karakter de vil få på en prøve/ innlevering, avhengig av hvor godt de har jobbet mot kriteriene og kompetansemålene. Alle lærere gir ut en plan for når og hva som skal gjennomgås med relevante sider og oppgaver for hvert tema.

I tillegg skal det i etterkant legges ut et sammendrag over hva som er gjennomgått (hvilke læremål) slik at elevene får vite akkurat hva som forventes til neste prøve. Etter alle prøver og innleveringer publiseres løsningsforslag og evaluering av resultatene på ’It’s Learning’. Slik kan elevene lære fra prøver og innleveringer og ved senere anledninger bruke dette som et ekstra læringsmiddel i tillegg til notatene som er laget i løpet av året.

NRG har obligatoriske evalueringsmøter mellom elev og lærer hvor foreløpig karakterer og målsettinger diskuteres med konkrete punkter for å nå målene.

Ekstratid og fordypning

NTG har stor suksess med å bruke ‘ekstratiden’ til et utvidet toppidrettstilbud. Hos NRG vil ‘ekstratiden’ (10t/uke) bli brukt til et utvidet realfagstilbud som skal forberede elevene på videre studier gjennom å styrke elevenes faglig kompetanse, analytiske egenskaper og problemløsningsevner. Tilsammen vil disse timene utgjøre et helt år i løpet av den videregående skolen.

Målet er at hver enkelt elev skal få utnyttet sitt potensial og få best mulig innsikt og forståelse for fagene. Slik vil både standpunkt og/eller eksamenskarakterene bedres, samt at elevene også vil få et konkurransefortrinn for videre utdanning.

Når man kommer på intervju ved utenlandske universiteter, blir man ofte testet i evnen til å bruke sin kunnskap på nye problemer, samt å reflektere over egne erfaringer og prestasjoner. Da er det viktig å ha en god forståelse av realfagene og egne styrker, være vant med prosjektarbeid, presentasjoner og ha trent på problemløsingsoppgaver og intervjusituasjoner.

I tillegg til fordypning i realfagene, tilbyr NRG kursing i studieteknikk, yrkesveiledning, CV-workshops, bedriftsbesøk og andre ekskursjoner for å øke motivasjonen og legge til rette for at elevene får et best mulig utgangspunkt for videre utdanning.

Ekstratiden vil også inkludere programmeringskurs, obligatoriske evalueringsmøter, ekstra gymtimer og andre tiltak. Les mer om ekstratiden under fagtilbud.