NRG-U startet i Bærum høsten 2017 i midlertidige lokaler i Hamangskogen 60. NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG-U et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.

Geir Vedeld (rektor ved NRG-U) og Roger Elstad (styreleder i NRG-U Bærum AS).