Samarbeidspartnere

NorConsult dekker samtlige fagområder innen rådgivning og prosjektering av nybygg, anlegg og rehabilitering, og kan levere et komplett tjenestetilbud i oppdrag. NRG-U og NRG samarbeider med NorConsult om prosjekter knyttet til byutvikling og arkitektur/ bygg.

Microsoft er et «Device & Services» selskap som leverer til hele verden. På NRG-U og NRG bruker vi Office 365 aktivt i opplæringen. Vi samarbeider også med Microsoft om å teste ut nye måter å bruke programvare og programmering i opplæringen.

Logo Narom

Nasjonalt senter for romrelatert opplæring ved Andøya Space Center er et skolelaboratorium med fokus på å bringe verdensrommet inn i skolen. På NRG-U og NRG samarbeider vi med NAROM gjennom en rekke prosjekter der elevene lærer om verdensrommet og romteknologi.

Mot logo

MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger, som styrker ungdoms bevissthet og mot til å leve, til å bry seg og til å si nei. NRG-U og NRG er MOT-skole, noe som vil si at vi integrerer MOT sine programmer inn i våre planer for arbeid med skolemiljøet og oppfølgingen av den enkelte elev.

Skill ble kåret til årets Microsoft Partner i 2017. Skill er en verdifull samarbeidspartner for NRG og NRG-U, og bidrar til utvikling i vår bruk av programvare og hardware.

Apeland er eksperter på analyse, strategi, PR, reklame og digital kommunikasjon. Apeland bidrar til å gjøre NRG og NRG-U til en kjent merkevare.

Leverandører

Skooler leverer læringsplattform (LMS) til NRG-U og NRG.

Identum er leverandør av eFeide-tjeneste til NRG-U og NRG.

Transponder leverer SMS tjeneste til NRG-U og NRG – Transponder.

iSkole leverer skoleadministrativt system (SAS) til NRG-U og NRG.