Om

Norges Realfagsgymnas (NRG) og ungdomsskolen (NRG-U) er ideelle private skoler som vil tilby den beste realfagsutdanningen i landet. Gjennom dyktige og motiverte lærere, spennende prosjekter og muligheter, samt god struktur og høy kvalitet på undervisningen, vil NRG-skolene utdanne Norges fremtidige ressurser innen realfag.

Vi ønsker å forberede elevene på videre studier gjennom å bedre elevenes faglig kompetanse, analytiske egenskaper og problemløsningsevner. Målet er at hver enkelt elev vil få utnyttet sitt potensial og få best mulig innsikt og forståelse for fagene. I tillegg til fordypning i realfagene, har NRG kursing i studieteknikk, hukommelsestrening, obligatoriske rådgivningstimer og evalueringsmøter, bedriftsbesøk og andre ekskursjoner for å øke motivasjonen og legge til rette for at elevene får et best mulig utgangspunkt for videre studier.

Våre verdier


Vi vil utdanne fremtidige ressurser innen realfag.

Vårt mål er å inspirere og motivere elevene til å få mest mulig innsikt og forståelse i realfagene slik at de er forberedt til å studere videre for å bli ingeniører, lærere, forskere, leger, økonomer, m.m.

Vi vil gi elevene inspirasjon og motivasjon for at de skal skal ønske å jobbe hardt og iherdig for å nå målene sine. Dette krever blant annet at NRG har dyktige lærere og jevnlige evalueringsmøter for å vite status på midlertidige karakterer, samt diskutere hvordan elevene skal nå de nye og justerte målene.

Vi tror på viktigheten av trygghet – for å spørre om hjelp, til å tørre å utfordre seg selv, til å hjelpe medelever, til å sette seg klare mål og jobbe mot disse, til å vite hvordan man ligger an i hvert fag og til å strukturere arbeidet sitt ut ifra undervisningsplanen.

Organisasjon

Når det etableres flere NRG-skoler vil rektorene og lærerne få mere tid til å være “tett på” elevene fordi NRG-konseptet vil få en felles sentraladministrasjon hos eierselskapet NRG AS. Oppgaver som blir i varetatt og som vil avlaste NRG-skolene er felles skolepolitikk, felles skolefaglig råd, juridiske saker, datasystemer for felles arkiv, felles håndbok for reglementer, skolenes regnskaper, budsjettering, strategi og planer, administrative rutiner etc.

Erfaringer fra NTG viser at denne måten å organisere og sentralisere administrative oppgaver frigjør rektorene og lærerne fra mye tidkrevende og “unyttig” administrativt arbeid. Denne frigjorte tiden kan da brukes på det som de er utdannet for, nemlig å være tilstede, undervise og formidle kunnskap til elevene.

Ledelse og administrasjon

Geir Vedeld
Geir VedeldRektor

Rektor Geir Tolgensbakk Vedeld har Cand.polit. fra Universitetet i Oslo i 2005, med hovedfag i sosialantropologi. Han har støttefagene engelsk og historie i tillegg til praktisk pedagogisk utdannelse. Han fullførte i 2015 Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI, Nydalen. Geir har lang erfaring som leder, kontaktlærer og faglærer i Osloskolen, hvor han har jobbet på både videregående skoler og ungdomsskoler, blant annet på Oslo Handelsgymnasium, Elvebakken vgs, Nordberg skole og Hersleb vgs. Han har også erfaring som konsulent fra Rambøll Management Consulting. Geir er gift, har to barn og bor i Oslo.

Christian Vouilloz
Christian VouillozIKT-ansvarlig
IKT-ansvarlig Christian Brubakken Vouilloz har studert programmering på Universitetet i Oslo (UIO) og tidligere gått på Toppidrettsgymnaset i Telemark. Han har etter studiene jobbet med IT Drift og support for Telenor, SuperOffice og Visma. Ved siden av sin rolle som IKT-ansvarlig på NRG og NRG-U, så jobber han til daglig som Support-konsulent hos Syscom.

 

Lærerstab

Oskar Torpe
Oskar TorpeLærer

Oskar Torpe er utdannet adjunkt ved Høgskolen i Oslo med fordypning i naturfag og samfunnsfag. Ved siden av kontaktlærerjobben i Osloskolen har han hatt verv som fagkoordinator for naturfag. Han er kjent som en dyktig klasseleder og motivator med sans for spennende og leken pedagogikk. Oskar vil fungere som kontaktlærer for elevene og vil hovedsaklig undervise i realfagene ved NRG-U.

Alexander Hiller
Alexander HillerLærer

Lektor Alexander Hiller har bakgrunn fra både Tyskland og Sørlandet før han flyttet for å studere i Oslo da han var 20 år gammel. Han har studert tysk og engelsk ved UiO og har en mastergrad i tysk litteratur. Under siste delen av studiet og etter det var avsluttet har han jobbet som Lektor først ved Norges Toppidrettsgymnas, så på fulltid på Oslo Handelsgymnasium og ved Hersleb videregående skole.

 

 

Miriam Castillo Amo
Miriam Castillo AmoLærer

Miriam Castillo Amo er utdannet Sivilingeniør i informatikk ved Det Polytekniske Universitet i Madrid (UPM) og NTNU. Hun har i tillegg tatt praktisk pedagogisk utdannelse med fagdidaktikk spansk og matematikk. Miriam er spansk, men har bodd i Norge i mer enn 20 år og har lang arbeidserfaring med teknologi og programmering. I tillegg har hun jobbet som lærer i spansk, matematikk og programmering. Miriam brenner virkelig for å undervise i sine fag. Hun er samboer, har to barn og bor i Oslo.

Line Lindberg Sørjoten
Line Lindberg SørjotenLærer

Line Lindberg Sørjoten er utdannet adjunkt med opprykk i fagene norsk, historie og sosialantropologi. Hun har studert ved både Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Oslo, og er i ferd med å fullføre mastergraden sin og bli ferdig utdannet lektor. Line er glødende opptatt av digitale og visuelle undervisningsverktøy og vil fungere som norsklærer ved NRG-U. 

 

Styret


Roger Elstad
Roger ElstadStyreleder
Styreleder Roger Elstad er ingeniørutdannet i elektroteknikk og elektronikk fra Stockholms Tekniska Institut og har studert “Guided Missiles” ved US Army Air Defence Center i El Paso, Texas. Roger Elstad har vært utviklings- og salgsingeniør av nukleære instrumenter i Noratom AS og salgsdisponent i Hewlett-Packard Norge AS. Han har vært adm. direktør i Tektronix Norge AS og Mannesmann Kienzle Norge AS. Roger Elstad har også lang erfaring som gründer og medeier med solid kunnskap om bedriftsetableringer, drift og vekst gjennom bl.a. hans selskap EDB-takst AS og stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas (NTG). Roger Elstad har også hatt en rekke styreverv i næringslivet og innen idretten.
Tiril Elstad
Tiril ElstadStyremedlem
Tiril er utdannet ved University of St. Andrews, Scotland og har en Master in Arts i International Relations and Economics (2013). Hun har jobbet med revisjon i PriceWaterhouse Coopers, og studerer for tiden medisin ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun vært elev ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG), Oslo Private Gymnas (OPG) og har ett års videregående studier i Australia. Tiril har ledet arbeidsgruppen som har bistått i å utarbeide en faglig plattform og god forankring av Norges Realfagsgymnas (NRG) i det norske mediebildet.